конференція «Демократизація суспільно-політичних відносин»

Конференція «Демократизація суспільно-політичних відносин»

              10 квітня 2013 року в Харківському регіональному інституті Державного управління національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі іноземних мов відбулася щорічна наукова конференція «Демократизація суспільно-політичних відносин» (робоча мова — англійська) з проблематики державного управління та суспільно-політичних відносин.
У конференції прийняли участь студенти, слухачі, аспіранти Інституту та низки провідних ВНЗ м. Харкова. Представлені доповіді іноземною мовою вирізнялись різноманітністю проблематики та актуальністю піднятих питань. Високий рівень володіння англійською мовою учасників конференції дозволив провести жваву дискусію з тематики доповідей.


До участі у конференції Міжнародним відділом Інституту було запрошено стажера Інституту Й. Німейера (Німеччина) та проектно-мовних асистентів «МультиКультиУА»


К. Губерт та С. Райнш, які також прийняли активну участь у роботі конференції. За результатами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей англійською мовою.

Translate »